Inspirujemy do pomagania

EASY Plecaki od serca to projekt inspirujący młodzież do niesienia prostej i potrzebnej pomocy.

Wspieramy w kształtowaniu postaw

Przekazujemy materiały do przeprowadzenia zajęć na temat wolontariatu i działania organizacji społecznych.

Motywujemy do aktywnego udziału w kampanii

Poprzez konkurs zachęcamy uczniów do pomagania innym i zdobywania punktów w imieniu szkoły.

Nagroda gwarantowana 1. stopnia

 • 2 x piłka nożna
 • 2 x piłka siatkowa
 • ponad 100 produktów piśmienniczych i biurowych

Nagroda gwarantowana 2. stopnia

 • 1 x piłka nożna
 • 1 x piłka siatkowa
 • ponad 100 produktów piśmienniczych i biurowych

Nagroda gwarantowana 3. stopnia

 • 1 x piłka nożna
 • 1 x piłka siatkowa
 • ponad 50 produktów piśmienniczych i biurowych

≫ Szczegółowa lista nagród

Nagroda główna

 • stół do tenisa stołowego wraz z siatką oraz zestawami rakietek i piłeczek
 • 5 x piłka nożna, akcesoria piłkarskie
 • 5 x piłka siatkowa, 1 x piłka ręczna
 • ponad 800 produktów szkolnych, piśmienniczych i biurowych

Wyróżnienia dla 5 szkół

 • 3 x piłka nożna
 • 2 x piłka siatkowa
 • 1 x piłka ręczna
 • zestaw rakietek i piłeczek do tenisa stołowego
 • ponad 400 produktów szkolnych, piśmienniczych i biurowych
 1. Zgłoś udział Twojej szkoły poprzez Formularz zgłoszeniowy
 2. Przeprowadź lekcję lub/oraz wydarzenie w szkole na tematy związane z kampanią (wolontariat, organizacje charytatywne, społeczna odpowiedzialność biznesu, pomoc potrzebującym itp.)
 3. Prześlij do nas zdjęcia, video lub inne materiały potwierdzające realizacje lekcji lub/oraz wydarzenia w szkole
 4. Po otrzymaniu materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek) - zadbaj o to, by informacja o akcji trafiła do jak największej liczby uczniów. Przekażemy Ci również bony promocyjne do dystrybucji przy zbiórce plecaków oraz przypinki dla wolontariuszy z logo akcji.
 5. Udostępnij miejsce, w którym uczniowie będą mogli przekazywać swoje plecaki na rzecz potrzebujących dzieci. Zaangażuj do tego wolontariuszy.
 6. Przypominaj o akcji, zachęcaj do przekazywania plecaków również po wakacjach - macie czas do 15 września 2017!

Ważne informacje:
Każda aktywność szkoły nagradzana jest punktami konkursowymi! Gromadząc punkty szkoła rywalizuje o nagrody gwarantowane oraz finałowe. Ranking szkół w oparciu o ilość zgromadzonych punktów opublikowany zostanie na tej podstronie 14 czerwca!


Pamiętaj, by w zamian za każdy oddany plecak przekazać uczniom bon promocyjny, który przy zakupie plecaka z logo kampanii uprawnia do otrzymania zestawów produktów szkolnych dla ucznia i przekazania takiego samego zestawu na cele charytatywne! Bon stanowi również podstawę do naliczania punktów za tą aktywność i przypisane ich do danej szkoły!

Zgłoszenia dokonuje Dyrektor lub Nauczyciel z danej szkoły.

Dane szkoły

Dane koordynatora kampanii
w szkole

bez znaków specjalnych i spacji

Dane zgłaszającego

bez znaków specjalnych i spacji

Konkurs oparty jest o transparentne zasady naliczania punktów, które przydzielane są między innymi za zgłoszenie do akcji i pobranie materiałów merytorycznych, czy też organizację lekcji lub wydarzenia na temat związany z motywem kampanii.

Kluczowa jest dla nas bezpośrednia pomoc dzieciom potrzebującym - punkty przydzielane są więc za każdy przekazany w ramach kampanii plecak oraz za realizacje bonów na zakup nowych plecaków oznakowanych charakterystycznym logo akcji.

Do otrzymania nagrody gwarantowanej, udziału w konkursie o wejście do finałowej szóstki i zwycięstwo w rankingu szkół niezbędne jest spełnienie warunku – minimalnej ilości zebranych plecaków i jednocześnie zrealizowanych bonów. Wynosi on 10 sztuk zebranych plecaków i 10 sztuk zrealizowanych bonów (kupionych plecaków) - co uprawnia szkołę do otrzymania nagrody gwarantowanej 3. stopnia.

Działanie Punkty Uwagi
Zgłoszenie udziału, zamówienie materiałów, wyznaczenie nauczyciela-koordynatora i wolontariuszy 25 Punkty na start
Kontyunuacja akcji po wakacjach 25
Organizacja zbiórki plecaków i wydawanie bonów 5 x liczba plecaków 5 pkt. za zebranie jednego plecaka
Zakup plecaków EASY (realizacja bonów) 5 x liczba plecaków 5 pkt. za zebranie jednego plecaka
Organizacja lekcji na temat powiązany z motywem przewodnim kampanii oraz udokumentowanie lekcji 25 Jednorazowo za udokumentowaną lekcję (raport w formie opisu, zdjęć, video)
Organizacja wydarzenia (np. inscenizacji, happeningu) na temat powiązany z motywem przewodnim kampanii oraz udokumentowanie wydarzenia 25 Jednorazowo za udokumentowaną lekcję (raport w formie opisu, zdjęć, video)
≫ Wskazówki co do naliczania punktów w konkursie

Materiały do przeprowadzenia przykładowych lekcji

Lekcja na temat wolontariatu
Czym jest wolontariat?
Co pomaganie daje wolontariuszowi?
Czy każdy nadaje się na wolontariusza?
Jak wybrać aktywności dla siebie?
Jakie cechy powinien mieć wolontariusz?
Jakimi zasadami powinien się kierować?

≫ Pobierz

Lekcja na temat organizacji społecznych Kto zajmuje się niesieniem pomocy humanitarnej?
Czy znacie te stowarzyszenia i ich logotypy?
Jakie kampanie są organizowane przez organizacje i stowarzyszenia?

≫ Pobierz

Dane szkoły

Dane koordynatora kampanii
w szkole

bez znaków specjalnych i spacji

Wasza aktywność